Boekentafel

Boekentafel2

De eerste zondag van de maand staat de boekentafel met nieuw aanbod in de hal van de Jachtlaankerk. Boeken over religieuze onderwerpen, zingeving en spiritualiteit.
Nieuwe actuele titels o.a.: poëzie van Toon Hermans en Joost Zwagerman; de ontroerende  brief die Antoine Leiris schreef na de aanslag op het Bataclantheater in Parijs: ‘Mijn haat krijgen jullie niet’ en ‘De veren van de rabbi – verhalen uit alle windstreken over vriendschap’.
Een deel van de  opbrengst van de boekentafel komt ten goede aan de wijkkas.
U bent hartelijk welkom om een kijkje te komen nemen.


Liedbundel voor de Gemeente

Muzieknoten

Op de startzondag is de nieuwe liedbundel voor de gemeente (LvG) in gebruik genomen. Deze bundel is de opvolger van de rode bundel (RB).
Het nieuwe liedboek dat een paar jaar terug verscheen bevatte nogal wat liederen uit onze rode bundel. Dus die konden eruit. Maar we wilden ook een zekere vernieuwing. Ruim eenderde in de bundel is nieuw.


Ouderensoos

filmen

De familie Den Besten laat op 6 oktober twee mooie films zien. Een over Twente en een over de herfst.
Iedereen is hartelijk welkom in de Jachtlaankerk van 14.30 tot 16.30 uur.
Vervoer via Dinie Oostenbrugge, tel. 355 50 66. Leiding Mieke Bakker, tel. 355 18 78.


Gemeenteavond

kring

Op maandagavond 3 oktober a.s. bent u welkom op de jaarlijkse gemeenteavond van onze Wijkgemeente. De avond begint om 20.00 u in de Jachtlaankerk.
Tijdens deze avond zal de vernieuwde website van onze wijkgemeente worden gepresenteerd en toegelicht. Er zijn tal van veranderingen aangebracht. Deze vernieuwde website gaat die dag ook live.
Daarnaast zullen de Kerkrentmeesters de financiën Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren presenteren en toelichten.


Kaarsenactie

Kaarsenactie2

ALL SOULS, ALL MATES

Het is inmiddels een traditie aan het worden: op één avond worden in de Maten, voor de 5e keer inmiddels, 10.000 kaarsjes aangestoken. Met jong en oud. Dit gebeurt op vrijdag 4 november a.s. aan de Eglantier.
En waarom? Omdat we geloven in de positieve verbondenheid tussen mensen: oud en jong, van toen en nu en van verschillende achtergronden. In onze tijd vinden wij het belangrijk dat samen steeds weer te onderstrepen.


Terugblik startzondag

Geitje_voor_een_karweitje3

Een kerk vol zoveel mooie talenten!

Onder leiding van Harry Smit als veilingmeester, werden de talenten voor het voetlicht gebracht en werd er op geboden. Bij sommigen talenten ging het bedrag in rap tempo omhoog.


Kunst in de kerk

Mieke Bakker

Op zondag 25 september jl. is de expositie Kunst in de Kerk geopend. De schilderijen zijn allemaal gemaakt door Mieke Bakker.
U wordt van harte uitgenodigd om deze kunst te bewonderen.
Foto’s van de opening vindt in het foto-album, expositie Mieke Bakker.

Mieke schrijft het volgende over haar kunst, die ze maakt:


Afscheid en bevestiging ambtsdragers

kring

Op zondag 2 oktober nemen we afscheid van drie ambtsdragers: Truus Versteeg, Sjani van der Laan en Terts de Vries.
De kerkenraad is bijzonder verheugd, dat deze vacatures weer ingevuld kunnen worden: